FANDOM


REGULAMIN LEGO HERO FACTORY WIKI

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zawiera podstawowe zasady obowiązujące na LEGO Hero Factory Wiki.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich edytorów LEGO Hero Factory Wiki, bez względu na to czy są zarejestrowani czy też nie, czy są zwykłymi edytorami czy też administratorami.

Zasady dotyczące artykułów

1. Wolno dodawać tylko treści związane z tematem wiki, to znaczy związane z serią LEGO Hero Factory.
2. Przed utworzeniem nowego artykułu należy upewnić się, czy taki artykuł już nie istnieje.
3. Przed dodaniem nowego artykułu należy zapoznać się z już istniejącymi artykułami, w celu zapoznania się ze stylem wypracowanym na wiki. Zaleca się także przeczytać poradnik i poćwiczyć w brudnopisie.
4.Zabrania się:
4.1. dodawania treści niezwiązanych z wiki;
4.2. dodawania treści typu fanon i MOC; tej tematyce poświęcony jest Fanclub Hero Factory Wiki;
4.3. dodawania pustych, nic nie wnoszących artykułów;
4.4. dodawania artykułów zawierających ciągi przypadkowych znaków/nieprawdziwe/pseudo śmieszne lub wulgarne treści;
4.5. dodawania artykułów o charakterze reklamy lub ogłoszenia;
4.6. dodawania do już istniejących artykułów treści o charakterze pornograficznym lub obscenicznym, treści zawierające wulgaryzmy, pseudo żarty, ciągi przypadkowych znaków;
4.7. dodawania do już istniejących artykułów nieprawdziwych lub trudno weryfikowalnych informacji;
4.8. dodawania linków zewnętrznych do prywatnych stron, blogów itp.;
4.9. dodawania i (lub) ukrywania linków zewnętrznych do stron o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie;
4.10. łamania podstawowych zasad pisowni języka polskiego;
4.11. usuwania całych treści artykułów;
4.12. usuwania fragmentów artykułów bez wyraźnej, obiektywnej przyczyny;
4.13. nieuzasadnionego cofania ostatnich edycji innych użytkowników;
4.14. eksportu i importu artykułów.

Zasady dotyczące grafik

1. Na LEGO Hero Factory Wiki wolno dodawać tylko grafiki związane z tematem wiki.
2. Przed dodaniem nowej grafiki należy się upewnić, czy taka grafika już nie została wcześniej dodana. Zabrania się bowiem dodawania (bez wyraźnego powodu) grafik powielających wcześniej już dodane obrazy.
3. W trakcie dodawania nowej grafiki należy zawsze wybrać odpowiednią licencję. W przypadku grafik przedstawiających klocki LEGO, zestawy, czy postacie oparte na zestawach, które pojawiają się w innych źródłach, niż zestawy/katalogi należy dodać licencję LEGO Copyright.
4. Każda dodawana grafika powinna być opatrzona stosownym opisem oraz właściwą nazwą, która w sposób konkretny lub skrótowy, lecz czytelny dla użytkowników, powinna oddawać treść grafiki.
5. Surowo zabronione jest dodawanie grafik o charakterze pornograficznym, obscenicznym, czy dyskryminującym.

Zasady dotyczące stron dyskusji, forum i chatu

1. Każdy użytkownik ma prawo udzielania się na stronach dyskusji (artykułów, innych użytkowników), forum i chacie.
2. Każdy użytkownik jest zobowiązany do podpisywania się pod swoimi wypowiedziami na stronach dyskusji oraz forum za pomocą przycisku Podpis u góry edytowanej strony dyskusji/wątku na forum lub za pomocą ~~~~.
3. Na stronach dyskusji, forum oraz chacie zabrania się:
3.1. używania wulgaryzmów;
3.2. atakowania innych użytkowników;
3.3. grożenia i zastraszania innych użytkowników;
3.4. trollowania;
3.5. spamowania;
3.6. podawania danych osobistych własnych lub innych osób, zwłaszcza użytkowników;
3.7. w przypadku stron dyskusji artykułów, zamieszczania treści niezwiązanych z danym artykułem;

Zasady dotyczące prowadzenia bloga

1. Każdy użytkownik ma prawo i możliwość prowadzenia własnego bloga.
2. Na blogu zabrania się zamieszczania:
2.1. wulgaryzmów;
2.2. swoich własnych prac, lub MOCów, temu poświęcony jest Fanclub Hero Factory Wiki; można jednak podawać ich opisy i (lub) linki do odpowiednich stron, na których są one umieszczone;
2.3. grafik i filmów o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie, a także linków do takich stron;
2.4. wyzwisk i oskarżeń pod adresem użytkowników LEGO Hero Factory oraz innych osób;
2.5. jawnych reklam, które nie są związane z tematem LEGO Hero Factory Wiki.

Zasady dotyczące kont użytkowników

1. Zabronione jest posiadanie multikont, czyli więcej niż jednego konta użytkownika. Jeżeli użytkownik straci dostęp do swojego pierwotnego konta, niech powiadomi o zaistniałej sytuacji administratora, który podejmie decyzję, co zrobić w tej sprawie.
2. Wykryte multikonto zostanie zablokowane na zawsze, natomiast jego posiadacz może dodatkowo zostać ukarany zgodnie z system kar za posiadanie multikont(a).

Zasady dotyczące strony użytkownika

1. Każdy użytkownik ma prawo do napisania czegoś o sobie na swojej stronie użytkownika.
2. Na stronie użytkownika zabrania się zamieszczania:
2.1. szczegółowych danych personalnych, jak na przykład: adres, prawdziwe imię i nazwisko, swoje osobiste zdjęcie;
2.1. wulgaryzmów;
2.2. grafik i filmów o treści pornograficznej, obscenicznej, rasistowskiej i każdej innej, która łamie prawo polskie, a także linków do takich stron;
2.3. wyzwisk i oskarżeń pod adresem innych użytkowników LEGO Hero Factory Wiki oraz innych osób;
2.4. jawnych reklam, które nie dotyczą tematu LEGO.

Zasady dotyczące administratorów i moderatorów

1. Ani administrator, ani moderator czatu nie ma prawa ukarać innego użytkownika, jeżeli ten nie popełnił żadnej winy.
2. Nowi administratorzy lub moderatorzy są powoływani przez funkcjonujących już wcześniej administratorów-biurokratów lub moderatorów, jeżeli ci uznają, że potrzebny jest nowy administrator lub moderator, lub na wniosek użytkowników wiki (decydujący głos jednak w tej sprawie mają funkcjonujący już wcześniej administratorzy i moderatorzy). W podobny sposób administratora lub moderatora można odwołać z jego stanowiska, lecz wniosek lub decyzja o odwołaniu musi zostać uzasadniona stosowną i wiarygodną przyczyną/nami.

System kar

1. W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych zakazów, użytkownik zostanie najpierw upomniany (to tyczy się także czatu).
2. Jeżeli upomnienie nie poskutkuje, konto użytkownika zostanie zablokowane, a treści/grafiki naruszające regulamin zostaną usunięte przez administratorów.
3. Jeżeli użytkownik po upomnieniu na czacie nadal będzie łamał regulamin, to zostanie on wyrzucony z czatu, a jeżeli i to nie pomoże, to zostanie po tym zablokowany na czacie.
4. Jeżeli użytkownik po odblokowaniu nadal będzie łamał któryś z powyższych zakazów, jego konto zostanie zablokowane dłuższy okres lub na zawsze.
5. Zablokowany użytkownik dostanie powiadomienie o tym, za co został zablokowany i na jak długo.
6. Blokady przyznawane są na okres proporcjonalny do rodzaju i ilości złamanych punktów regulaminu:
6.1. Jeżeli użytkownik winny złamania regulaminu nie zaszkodzi nadmiernie, zostanie zablokowany na okres jednego dnia/trzech dni/siedmiu dni;
6.2. Jeżeli winowajca w znaczący sposób zaszkodzi wiki/złamie wielokrotnie regulamin, może zostać zablokowany na okres trzydziestu dni/kilku miesięcy/roku lub na zawsze;
6.3. Wyjątek stanowią administratorzy i moderatorzy, którzy zostaną osądzeni stosownie przez innych administratorów i/lub moderatorów. W przypadku nagminnego łamania regulaminu przez administratora lub moderatora może on zostać pozbawiony swojej funkcji na wiki;
7. Kara może zostać odwołana, jeżeli użytkownik jest nowy i dopiero zaczyna się uczyć, jak należy poprawnie pisać artykuły, czy zachowywać się wśród innych użytkowników. Jeżeli jednak takowy użytkownik będzie ignorował prośby, aby poprawił swoje zachowanie, zostanie zablokowany na okres od jednego do siedmiu dni, po których zacznie być traktowany jak normalny użytkownik.

Postanowienia końcowe

1. Autorzy regulaminu, tj. administratorzy, zastrzegają sobie prawo do jego modyfikowania w przyszłości. Przy czym zmian nie może dokonywać pojedynczy administrator, bez wiedzy i zgody większości pozostałych administratorów.
2. Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji, tj. 6 czerwca 2014 r.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki